سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – پروفسور، دانشگاه فردوسی مشهد
نعیم لطفی – کارشناسی ارشد

چکیده:

اتوفرتاژ فرآیندی است که در آن تنش های پسماند فشاری به وسیله بارگذاری و بار برداری یک فشار داخلی در استوانه ایجاد می شود که در محدوده پائین تر از شرایط نرمال فشار می تواند مفید باشد . در طول بارگذاری در اثر این فشار داخلی، بخشی از جداره استوانه دچار تغییر شکل پلاستیک می شود و بخش دیگر الاستیک باقی می ماند و پس از بار برداری تنش های پسماند فشاری در ناحیه داخلی و تنش های پس ماند کششی در ناحیه خارجی جداره استوانه ایجاد می شود که باعث افزایش ظرفیت تحمل فشار در مرحله بعدی بارگذاری خواهد شد. در این تحقیق، فرایند اتوفرتاژ با در نظر گرفتن رفتار سخت شوندگی ایزوتروپیک با روش عددی المان محدود و به وسیله کدنویسی در نرم افزار متلب برای استوانه های ساخته شده از فلز و لایه های فلز – سرامیک بررسی شده است . این بررسی هم برای بدست آوردن تنش های پسماند حداکثر و هم به منظور بدست آوردن فشار اتوفرتاژ بهینه برای مینیمم شدن تنش ون میزز ماکزیمم پس از اعمال فشاری کاری در استوانه اتوفرتاژ شده انجام شده است ودر نهایت نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین بر ای تائید نتایج بدست آمده نرم افزار تجاری انسیس مورد استفاده قرار گرفته است.