سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه هوشیار –
آرش فرزانه –
مرتضی مهمدی اردهالی –

چکیده:

ممیزی انرژی در ساختمان شامل یک معاینه دقیق به منظور تعیین چگونگی مصرف انرژی واحد، برآورد میزان هزینه‌های اولیه و در نهایت ارائه یک برنامه پیشنهادی جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان می‌باشد. . در دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان ضمن تشریح مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان، وضعیت انرژی ساختمان با توجه به انرژی مصرفی مندرج در قبض‌های پرداختی مشخص می شود. با استفاده از اطلاعات مندرج در قبض‌های انرژی ساختمان و همچنین داده‌های سالیانه هواشناسی، ضریب انتقال حرارت عملکردی دیوار‌های خارجی ساختمان مشخص می‌گرددد. سپس با مقایسه وضعیت ساختمان با شرایط استاندارد (مطابق ضرایب ارائه شده در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهای جهانی نظیر کد بین‌المللی) مصرف انرژی ساختمان و انحراف آن از شرایط استاندارد تعیین می‌گردد. برای محاسبه انرژی مورد نیاز جهت سرمایش و گرمایش قسمتهای اداری به محاسبه روز-درجه سرمایش و گرمایش نیاز میباشد. روز درجه عبارتست از تفاوت دمای روزهای مختلف یک ماه با دمای مطلوب.. به طور کلی در مورد دلایل اختلاف بین انرژی محاسبه شده از طریق روش روز-درجه و محاسبه مولف های بار نیز اشاره شده است. پس از مشخص شدن وضعیت انرژی مصرفی ساختمان ، به بررسی فرصت های صرفه جویی انرژی (ECOs) و راهکارهای پیشرو پرداخته شده است.