سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

بحرانها به عوامل بسیار زیادی از جمله عوامل طبیعی بستگی دارند، شرایط بحران در کشور ما نیز به علت وضعیت کشور از دیدگاه بلایای طبیعی به خصوص پدیده زلزله و سیل، توجه و دقت خاصی را در این زمینه می طلبد و از آنجا که پیش بینی دقیق زمان بروز حوادث بسیار مشکل است لذا بایستی در قبال وقوع غیر قابل اجتناب حواد ث با داشتن برنامه ریزی آماده و مهیا بود. پایداری و حفظ شبکه های انتقال و توزیع برق از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنین بلحاظ اهمیت بهره برداری مستمر و نیاز مبرم به انرژی در هر لحظه و خصوصاً در شرایط فوقالعاده و نیز حجم سرمایه گذاری بالا انجام شده، لازم است توجه خاصی به رفتار و عملکرد شبکه های تولید و انتقال و مدیریت بهره برداری از آن تحت شرایط بحران داشته باشیم. این مقاله عهده دار تشریح اصول مدیریت بحران با توجه به وضعیت شبکه تولی د، انتقال و توزیع برق کشور و تشکیلات مربوطه بوده و در نهایت ساختاری جهت استقرار مدیریت بحران در این خصوص پیشنهاد می نماید.