سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر. شرکت نفت مناطق مرکزی
علیرضا بشری – استادیار پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت،
بیژن بیرانوند – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت.
علی اصغر عنایتی – کارشناس مدل سازی مجری طرحهای اکتشاف شرکت نفت مناطق مرکزی.

چکیده:

سازند سروک از سازندهای مخزنی حوضه زاگرس میباشد که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آهکی آسماری به شمار میرود. مطالعه ۲۵۰ مقطع نازک از سازند سروک نشان میدهد که این سازند در سه محیط دیاژنز دریایی، متئوریک و دفنی تحت تأثیر فرآیندهای دیاژنز بوده که از این میان میتوان به دولومیتیشدن، شکستگیها، انحلال(در جهت بهبود کیفیت مخزنی)، فشردگی و استیلولیتیشدن، سیمانیشدن، میکریتیشدن و پیریتیشدن (در جهت کاهش کیفیت مخزنی) اشاره کرد. تخلخل مشاهده شده نیز بیشتر به صورت بینبلوری، بیندانهای، قالبی و حفرهای، تخلخل حاصل از شکستگی و بعضاً دروندانهای میباشد.