سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا عاقبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوس
رضا موسوی حرمی – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
علی کدخدایی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم. دانشگاه تبریز

چکیده:

سازند سروک با سن کرتاسه بالایی(سنومانین تا تورونین زیرین) یکی از مخازن نفتی مهم حوضه زاگرس محسوب می شود. به منظور بررسی انواع فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی، یک مقطع تحت الارضی از این سازند در یکی از چاهای میدان مورد مطالعه، انتخاب و مورد مطالعات پتروگرافی قرار گرفت.رخساره های این سازند گل پشتیبان بوده و از دولومادستون تا دولوکستون در تغییر هستند. بررسی های پتروگرافی مقاطع نازک میکروسکوپی، نشان دهنده ی فرآیندهای دیاژنزی انحلال، فشردگی، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، تبلور مجدد و نئومورفیسم افزایشی است.