سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش بردبار کوچصفهانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.
سهیل خانی رودآبادی – کارشناس مهندسی صنایع، مدرس.

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین فرایندهای بازاریابی با کارآفرینی و سهم فروش می باشد. امروزه صاحب نظران بر این باورند که سهم بازار شرکتها نقش مؤثری در کاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد . هرچند که بازاریابی یک عامل مهمی در بقا و نیز ایجاد مخاطرات تجاری و کاری میباشد، )اما( تعدادی از خصوصیات کارآفرینانه به نظر میرسد که با انجام بازاریابی برطبق متون و کتب درسی، در حال تغییر میباشند. از آنجایی که بازاریابی به دنبال ایجاد و افزایش سهم شرکتها از بازار می باشد، در نتیجه بازاریابی بر مبنای کارآفرینی به دنبال افزایش سهم فروش است و باعث افزایش سرمایه شرکتها و بازگشت سریعتر سرمایه آنها می شود