سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا پیشگاهی فرد – دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آزاده محمدزاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی شفقتی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد طالقان

چکیده:

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر و ناگزیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیایی است امروزه جهانی شدن به منزله آشکارترین روندها در همگرایی کشورها است که مهمترین بعد آن بعد اقتصادی است فرآیند جهانی شدن معمولا چهارحوزه فنی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرارمیدهد درحوزه فرهنگی این فرایند ارتباط بسیارنزدیکی با فرهنگ جهانگردی برقراری می کند گردشگری و اقتصاد توریسم امروز به یکی از اصلیت رین ارکان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از توسعه سازان از این صنعت به عنوان توسعه پایدار یاد می کنند نقش ارتباطات جهانی در توسعه گردشگری بسیار چشمگیر است بطوریکه صنعت گردشگری و شبکه های الکترونیکی رابطه متقابل و تنگاتنگی با هم دارند از نظر آگاهان اقتصادی گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که دردنیای کنونی با وجود فرآیند جهانی شدن وکمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگ نژادها سرزمین ها اقوام گویش ها و غیره را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یکی از بهترین منابع کسب درآمد برای کشورهای مختلف باشد هدفعمده و اصلی این مقاله شناخت فرایندهای جهانی شدن و تاثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری است.