مقاله فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۳۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری
مقاله شنیدن
مقاله دیدن
مقاله آیات قرآن
مقاله اشعار مثنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ونارجی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدن انسان مکانیسم پیچیده ای دارد که علی رغم تمامی پیشرفت های علوم زیستی و شناختی باز هم جنبه های زیادی از آن کشف نشده است و دانشمندان امروزی در صدد کشف آنها هستند. گاهی آنچه علم پس از مدت ها آزمایش به آن می رسد، به وضوح در آیات قرآن تصریح شده و با تفحص به راحتی قابل استنباط است. یادگیری، یکی از فرآیندهای پیچیده در بدن انسان است. با نگاهی به ظاهر بدن انسان به راحتی می توان دریافت که دو ابزار وقوع و تکامل این فرآیند یعنی «گوش و چشم»، توسط باری تعالی با ظرافت و دقت هر چه تمام تر در بدن تعبیه شده است. انسان با تربیت این اعضا و استفاده درست از آنها می تواند فرآیند یادگیری را در خود تکامل بخشد و به کمال مطلوب انسانی و کسب معرفت الهی که هدف خالق است، برسد. حال که در فرآیند یادگیری، این دو حس نقش اساسی را ایفا می کنند، این سوال پیش می آید که آیا نقش هر دوی آنها مساوی است یا یکی بر دیگری رجحان دارد و جایگاه هر یک از آنها در فرآیند یادگیری کجاست؟ در این تحقیق با جستجو در نظریه های روانشناسی، مانند نظریه های شناختی و انگیزشی و جستاری در آیات قرآن و اشعار مثنوی معنوی، به تبیین نقش و جایگاه هر یک از این حواس در فرآیند یادگیری پرداخته شده و وجه تمایز و امتیاز هریک مورد بررسی قرار گرفته است.