مقاله فرآیند ترجمه و بازترجمه پرسشنامه سلامت معنوی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) به زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۷۱۳ تا ۷۲۲ منتشر شده است.
نام: فرآیند ترجمه و بازترجمه پرسشنامه سلامت معنوی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) به زبان فارسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت معنوی
مقاله معنویت
مقاله سرطان
مقاله پرسشنامه
مقاله ابزار EORTC QLQ-SWB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدواری سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کاربخش مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کاشانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری کاشانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: حریرچی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: چهری ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: تاکیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسشنامه سلامت معنوی گروه کیفیت زندگی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) یک ابزار بین المللی بین فرهنگی سنجش سلامت معنوی مبتلایان به سرطان (دریافت کنندگان مراقبتهای تسکینی) است. مقاله حاضر بر آن است فرآیند تهیه نسخه فارسی این ابزار را ارائه نماید. جهت تهیه نسخه فارسی پرسشنامه، کلیه مراحل بر اساس کتابچه راهنمای روند ترجمه سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان EORTC صورت گرفت. در این راستا، پس از تماس با هماهنگ کننده ترجمه در EORTC و دریافت اجازه انجام ترجمه، مرحله ترجمه پرسشنامه از زبان انگلیسی به زبان فارسی با استفاده از دو مترجم واجد صلاحیت، انجام شد. سپس مرحله تلفیق دو ترجمه مذکور جهت دستیابی به نسخه ای واحد انجام گردید. نسخه مذکور به دو مترجم دیگر و غیر مطلع از متن اصلی پرسشنامه، برای بازترجمه ارائه گردید. پس از دریافت بازترجمه ها و تطبیق آنها با نسخه اصلی پرسشنامه، تغییرات لازم در نسخه موقت پرسشنامه داده شد. قبل از انجام پیش آزمون، گزارش اقدامات انجام شده به EORTC ارائه و بر اساس بازخوردهای دریافتی، تغییرات لازم اعمال گردید. سپس پیش آزمون بر بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه انجام و گزارش آن به EORTC ارائه و با تایید کلیه اقدامات انجام شده از سوی EORTC، نسخه نهایی ترجمه پرسشنامه حاصل گردید. پیروی از کلیه دستورالعملهای گروه کیفیت زندگی سازمان EORTC منجر به دستیابی ترجمه ای روان و به لحاظ مفهومی معادل نسخه اصلی پرسشنامه گردید.