سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – کارشناسان ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
جواد زنگانه – کارشناس ارشد صنایع غذایی
آرمان یزدی –
حسین جلالی – استادیار و عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دام

چکیده:

خاویار تخم ماهی خاویاری است و یک ماده غذایی پرارزش، پرانرژی و بسیار مغذی است که طعم و بوی خوشایندی دارد. گونه های ایهمی ماهیهاخاویاری شامل فیل ماهی، قره برو ، تاسماهی، شیپ و ازو برو می باشد. خاویار یک ماده غذائی بسیار فساد پذیر مه ی باشهد. از ا یه ن رو اگر تتهت شرایط خاص بهداشتی مورد فرآوری قرار نگیرد احتمال رشد و حضور میکرو ارگانیزهای عامل فسهاد و مسهموم یت را در په ی خواههد داشت. یهادرات خاویار ایرا و کسب امتیاز ویژه در عریه مواد غذائی در جها مرهو مراقبت های دقیق و رعایت ایول و نکات بهداشتی و کنترل کیفیت و بررسی های آزمایشگاهی )میکروبی و شیمیائی( در مراحل مختمف تولید ، تهیه و توزیع این فرآورده می باشد. این مقاله مروری بهه معرفی وانواع روش ههای فراوری و کنترل کیفیت خاویار، مشهورترین و ارزشمند ترین غذای جهان می پردازد