سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرشاد اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری موادمعدنی
ضیاءالدین شفائی – استاددانشگاه تهران
مانا پوردشت – دانشجوی کارشناسی مهندس یمعدن

چکیده:

یکی از مصارف زغالسنگ مصرف متالوژیکی آن درصنعت تولید فولاد است که بصورت کک به عنوان یک منبع حرارتی و عامل کاهنده می باشد زغال مورد استفاده دراین صنعت باید دارای ویژگی خاص باشد که ازآن جمله م یتوان به درصد خاکستر کمتر از۱۲ درصد و میزان گوگرد کمتر از۱ درصد اشاره نمود هدف این مقاله تولید کنسانتره زغال با ویژگیها فوق توسط روشهای پرعیارسازی ثقلی که از متداولترین روشهای پرعیار سازی نهایی زغال سنگ هستند می باشد نمونهمورد مطالعه ازسدباطله کارخانه زغالشویی زیراب تهیه شد که دارای متوسط خاکستر ۵۸/۶۳درصد می باشد پس از انجام آزمایشهای اولیه برای شناخت دانه بندی و توزیع زغال ازروشهای مختلف ثقلی مانند میزلرزان ازمایشگاهی و جیگ پایلوت استفاده گردید برای تمامی آزمایشهای میزلرزان ازروش طراحی فاکتوریل کامل با پارامترهای شیب دبی آب خوراک و دبی اب شستشو استفاده شد. برای تمامی آزمایشهای جیگ نیز پارامترهای فرکانس و دبی آب خوراک استفاده شد و نتایج آنها مورد تحلیل آماری قرارگرفت