سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر ممدوح و زیر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد -ریخته گری ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیامک حسین نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

جریان مذاب در حال انجماد بر روی سطح شیب دار سبب درگیری بازوهای دندریتی در حال رشد شده و شرایط لازم را برای کروی شدن ساختار در طی عملیات همدمای بعدی فراهم می سازد که در حالت نیمه جامد خواص سیلانی مطلوبی را نشان می دهند. در این پژوهش ، فولاد پرمنگنز بر روی یک سطح شیب دار با زاویه پنج درجه و طول سی سانتی متر از دمای لیکوئیدوس ریخته گری گردید. نمونه های ریخته شده سپس در دماهای مختلف و به مدت زمان های متفاوت در محدوده دو فازی مذاب – جامدها متفاوت نگهداری شدند. از محاسبات ترموکلک (Thermo-calc) به منظور تعیین دماهای نگهداری همدما استفاده گردید. نتایج بررسی های میکروسکوپ نوری نشان داد که ساختار انجمادی سطح شیب دار نسبت به ساختار دندریتی متداول تفاوت های بارزی را نشان می دهد. نگهداری همدما در دمای پنجاه درصد کسر حجمی فاز جامد منجر به جدایش ثقلی قابل توجه گردید. ساختار کروی مطلوب در نواحی فوقانی قطعات مشاهده گردید که کسر بالایی از فاز یوتکتیک مرز دانه ای را نشان می دهند.