سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیررضا حبیبی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشو
فرهاد فرودی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

استفاده از فرآوردههای محرّک رشد در پرورش پرندگان، امروزه به موضوعی مهم در این صنعت تبدیل شده است . در این میان استفاده از مواد جایگزین آنتی بایوتیک ها از جایگاه ویژهای برخوردار است. یکی از این مواد سینبایوتیک میباشد که ترکیبی از پروبایوتیک و پری بایوتیک است. استفاده از این مواد دارای تمامی سودمندی های استفاده از ترکیبات آن به صورت تنها می باشد. تاکنون با آزمایشات انجام شده در بخش های گوناگون جهان، اثرات سودمندی مانند کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش راندمان پرنده، کاهش نرخ مرگ و میر، افزایش سود و …، به اثبات رسیده است. شرکت BIOMIN اتریش از بزرگترین شرکتهای سازنده فرآوردههای سینبایوتیک در جهان در آزمایش گسترده ای از ۷۷۸۰۰ جوجه گوشتی استفاده نموده و به خوراک آنها سینبایوتیک افزود؛ در تمامی پارامترهای پرورشی از جمله ضریب تبدیل خوراک، نرخ مرگ و میر، کاهش زمان پرورش و …، نتایج مثبتی به دست آمد.