سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سرگل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تبریز
علی عابدینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
هادی امین رسولی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان

چکیده:

نتایج حاصل از آنالیزهای ICP-MS و ICP-ES در یک افق کائولن دار سنگ های کربناته سازن روته در زاغه دیواندره استان کردستان حاکی از بالا بودن محتوای Ce و دیگر REE می باشد. در این افق Ce و Eu به ترتیب تغییراتی از ۹ تا ۵۱/۳ و ۰/۱۷ تا ۰/۷ ppm را نشان می دهند. بررسی یافته های آنالیتیک، محاسبه نسبت های Ce/Ce و Eu/Eu و همبستگی این دو عنصر با سایر عناصر، غنی شدگی Ce و تهی شدگی Eu را در این افق آشکار نموده است. بر اساس نتایج بدست آمده منشاء احتمالی این دو عنصر و دیگر REE ناشی از آلودگی مواد قاره ای می باشد. آنومالی Ce نشان از یک محیط رسظوب گذاری اکسیدان دارد. تغییرات آنومالی Eu در ارتباط با تغییرات مقدار فلدسپارها در افق مورد مطالعه می باشد. میزبانان اصلی این عناصر کانی های کربناته و رسی می باشند.