سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا الیاسی – کارشناسی ارشد راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

خان زند یک موضوع نه نه شهرنشینی جهانی است، چه تأثیری شگرف بر محیط زیست در طول احداث پروژه و دیگر ابعاد پروسه دارد و به‌عنوان عنصر کلیدی در حوزه شهری، خاله زری نقشی حیاتی در دست یافتن به هدف توسعه پایدار محسوب می‌شود. در خانه سازی پای در اثر مدیریت پروژه به طور فزاینده‌ برای ماندن در رقابت در محیط تجارت پویای امروز، نمود می‌یابد. این پروژه تلاش می‌کند تا چارچوب یک نظریه که بر مدیریت پروژه با عنوان عامل مؤثر در خانه سازی پایدار تأکید دارد را پایه گذاری کند.در یک موضوع خاص، بازنگری موفقیت نوشته‌های پیشین برای انجام دادن تحقیق موجود به طور گسترده ای مؤثر می‌باشد و این امر در تأیید فاکتورهای مؤثر در موفقیت بسیار مهم است . در ابتدای این مقاله، حوزه جدیدی از خانه سازی پایدار برای آینده که مسیر اصلی این تحقیق می‌باشد شناسایی شده است. یکی از راهکارهای مؤثر برای عملکردهای مدیریت پروژه که با هدف توسعه خانه سازی پایدار نوشته شده است .