سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پدیده مقدم – کارشناس برنامه ریزی نظارت و تضمین کیفیت معاونت اجرایی شرکت قطارهای مس
مریم رضوانیان – کارشناس برنامه ریزی نظارت و تضمین کیفیت معاونت اجرایی شرکت قطارهای مس

چکیده:

فاکتورهای انسانی درسیستم ریلی مانند هرسیستم پیچیده دیگری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند بسیاری از سوانح ریلی که منجر به تلفات جانی ومالی بسیار زیاد شده است درنتیجه خطای مربوط به نیروی انسانی درطراحی نگهداری و بهره برداری سیستمهای ریلی بوده است دراین مقاله زمینه های بروز خطای انسانی در بهره برداری از راه آهن را مورد بررسی قرار داده ایم سپس با طبقه بندی این عوامل و ارزیابی برخی مدلهای تحلیل خطای انسانی به تحلیل برخی سوانح ریلی درایران و سایر کشورها پرداختیم و نهایتا پیشنهاداتی جهت کاهش سهم خطای انسانی درسوانح ارایه شده است.