مقاله فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۴۹ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و میر شیرخواران
مقاله نوزاد
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: بسکابادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نارسی مهمترین علت پدیده مرگ ومیر نوزادی و هدف مطالعه حاضر تعیین برخی فاکتورهای پریناتال مرتبط با این پدیده است.
مواد و روش کار: جامعه آماری این مطالعه کوهورت تاریخی، نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان قائم مشهد در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بود. طی ریزش نمونه از ۲۰۰ پرونده تصادفی، ۱۷۲ پرونده از زمان بستری تا زمان ترخیص، به دقت مطالعه شد. داده ها با پرسشنامه پژوهشگرساخته جمع آوری، با SPSS19th آنالیز و نتایج با آمار توصیفی و آزمون های فیشر، کای دو و T ارائه شد.
یافته ها: بر اساس مرگ یا زنده بودن تا روز ۲۸ بعد از تولد، ۵۴ و ۱۱۸ نوزاد به ترتیب در گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. وزن زمان تولد و سن داخل رحمی به ترتیب (۶۳۵٫۴۲) ۱۵۴۹٫۵۴ گرم و ۳۱٫۴۶ (۳٫۳۵) هفته بود. مصرف انتناتال نیتروگلیسرین، سولفات منیزیم، متیل دوپا و هیدرالازین و مصرف مزمن انسولین با اینکه در دو گروه تفاوت آماری معنی دار نداشتند (p>0.05) نسبت شانس بیشتر از ۱ داشتند. دیابت، پره اکلمپسی، گروه خون و Rh مادری در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشتند (p<0.05). گریه، تنفس، سیانوز، تونوسیته و سابقه احیای نوزاد در اتاق زایمان (p<0.001) و از تظاهرات نوزاد در زمان پذیرش، آپنه، برادی کاردی، گسپینگ (p<0.001)، هیدروپس، آسیت و (p<0.05) IUGR، در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشتند.
نتیجه گیری: برخی فاکتورهای مادری و نوزادی می توانند مرگ ومیر نوزادان نارس را متاثر نمایند. توجه به این فاکتورها می تواند در شناسایی نوزادان در معرض خطر مرگ ومیر و تامین فاکتورهای کاهنده مرگ ومیر موثر باشد.