مقاله فاکتورهای افزایش دهنده احتمال وجود پاتولوژی مثبت در ۱۰۰ بیمار آپاندکتومی شده در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: فاکتورهای افزایش دهنده احتمال وجود پاتولوژی مثبت در ۱۰۰ بیمار آپاندکتومی شده در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپاندیسیت حاد
مقاله جنسیت مذکر
مقاله ریباند تندرنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی فام طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک سیرت علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آپاندیسیت حاد، شایع ترین علت جراحی اورژانس شکمی است. تشخیص آپاندیسیت حاد، بالینی بوده، بر اساس یافته های حاصل از شرح حال و معاینه فیزیکی انجام می شود. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهایی که احتمال وجود آپاندیسیت مثبت را افزایش می دهند، در بیمارستان آیت اله موسوی شهر زنجان انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده، در حد فاصل سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در شهر زنجان انجام شد. جامعه آماری شامل صد بیمار (۶۵ مرد و ۳۵ زن) با تشخیص آپاندیسیت حاد بود. گزارش پاتولوژی به عنوان استاندارد طلایی (Gold Standard) در تشخیص آپاندیسیت حاد در نظر گرفته شد.
یافته ها: با توجه به نتایج پاتولوژی، در ۸۵ نفر از بیماران (۸۵ درصد)، تشخیص پاتولوژیک مثبت و در ۱۵ نفر (۱۵ درصد) منفی بود. جنسیت مذکر و ریباند تندرنس احتمال وجود پاتولوژی مثبت را به ترتیب ۳٫۸ و ۳٫۰۸ برابر می کنند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی حاصل از سونوگرافی به ترتیب ۵۰، ۸۳٫۳، ۹۴٫۷ و ۲۱٫۷ درصد بود.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، صحت تشخیصی آپاندیسیت حاد بر اساس جواب پاتولوژی ۸۵ درصد بود. وجود دو فاکتور «جنسیت مذکر» و «ریباند تندرنس» از ارزش تشخیصی بالایی برخوردار می باشد. همچنین سونوگرافی به عنوان ابزار تشخیصی کم هزینه، غیر تهاجمی و در دسترس، ارزش بالائی در تشخیص بیماران مشکوک به آپاندیسیت دارد ولی سونوگرافی منفی، رد کننده تشخیص در بیمار با شک به آپاندیسیت نمی باشد.