مقاله فاطمه واران ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: فاطمه واران ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن
مقاله علی شریعتی
مقاله فاطمه (س)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلی نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوره معاصر، یکی از چهره هایی که خوش درخشیده، دکتر علی شریعتی، متفکر و معلم شهید است. یکی از مولفه های اندیشه وی، بررسی مساله زن مسلمان ایرانی است. معلم شهید می کوشد تا بر اساس چهره حقیقی الگوی زنان مسلمان یعنی حضرت فاطمه (س)، سیمایی از زن آرمانی و به راستی مسلمان ایرانی را بر پرده اذهان تصویر کند و جایگاه حقیقی زنان را به آن ها بنمایاند. در این مقاله، با جستاری در اندیشه ها و آثار دکتر شریعتی، مشخص شده که چهره واقعی زن بدین صورت می باشد که زنان لازم است چهره حقیقی و ارزشمند حضرت فاطمه (س) را بهتر بشناسند تا هر کدام از زنان، خود، فاطمه دوران باشند.