سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه نظری – دانشگاه پیام نور کرج

چکیده:

در اکتشاف ژئو شیمیایی با مقیاس ناحیه ای که به منظور کشف هاله های ثانوی کانسار های احتمالی انجا م میپذیرد،ابتدا منطقه وسیعی تحت پوشش اکتشافی قرار میگیرد.این پروسه سبب کشف آنومالیهای ظاهری موجود در محیط ثانویهمیشود.روشهای مختلفی برای کنترل آنومالیها وجود دارد که میتوان به کمک آنها آنومالیهای مقدماتی ژئوشیمیایی عنصر را تایید یا باطل کرد.این روشها که در این مقاله پی گیری شده عبارتند از:-۱ نمونه برداری کانی سنگین از محدوده آنومالیها -۲ بررسی مناطق دگرسان شده وزونهای مینرالیزه احتمالی -۳ برداشت نمونه ها از سیستمهای درزه و شکاف پرشده توسط مواد معدنیپس از بررسی و تهیه نقشه مربوط به برداشت کانیهای سنگین بر اساس داده هایی مانند استفاده از داده های نقشه زمین شناسی،بررسی گسلهای موجود،آنالیزبرداشتهای قبلی……. ۱۹ نمونه کانی سنگین همراه با ۱۰ نمونه مینرالیزه از منطقه برداشتگردید که بعد از آنالیز، کلید های اکتشافی ژئوشیمیایی جهت تعیین مناطق کانه زایی معین گردید.