سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خادمی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
مجید خورشیدی – کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

تحقیق حاضربه مطالعه ناپایداری جریانهای چگالغوطه وری بقائی و چگونگی میل نقطه غوطه وری به پایداری با استفاده ازیک شبیه سازی دو بعدی پرداخته است جریان بصورت آشفته بوده و با عدم درنظرگرفتن فرضیه بوزینسک معادلات بصورت کامل حل شده اند نتایج نشان میدهد نقطه غوطه وری درشکل گیری جریان چگالی فرورونده ناشی ازورودی آب شور به داخل یک مخزن پایدار نبوده و تغییرات آن با زمان رابطه توانی دارد همچنین نتایج نشان میدهد که پارامترهای شیب بستر غلظت ورودی و سرعت جریان وارد شونده تاثیربسزای برروند پایداری نقطه غوطه وری دارند.