سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید رهبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مهران اعلمی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نظر به رشد سریع جمعیت تقاضای مصرف غذاهای پروتئینی افزایش یافته است هزینه زیاد و منابع محدود پروتئینه های حیوانی موجب به کارگیری بیشتر پروتئین های گیاهی شده است آفتابگردان دانه روغنی مهمی است که به میزان زیاد درهند کشت می گردد افتابگردان دارای ۲۰ تا ۴۰ درصد پروتئین بوده و به خاطر دسترسی محدود به پروتئین های حیوانی از لحاظ اقتصادی اهمیت دارد کنجاله آفتابگردان منبع با ارزش پروتئین است هیچ ترکیب سمی و فاکتور ضد تغذیه ای درآن وجود ندارد طعم ملایم رنگ روشن و عدم حضور ترکیبات ضد تغذیه ای یا آلرژی زا موجب شده است که آفتابگردان چربی گرفته شده به عنوان یک منبع بالقوه پروتئین گیاهی برای مصرف انسان شناخته شود االبته اغلب به عنوان خوراک دام استفاده می شود و هرسال مقدارزیادی از این کنجاله ارزشمند دورریخته میشود دراین تحقیق سعی براین است که با معرفی ویژگیهای مطلوب پروتئین آفتابگردان کاربرد آن درغنی سازی مواد غذایی به منظور تولید فراورده هایی با ارزش تغذیه ی و کیفیت بالاتر با ارزش افزوده بیشتر از ضایعات کارخانجات استخراج روغن بررسی گردد.