سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا آقاجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورام
فاطمه کهنسال واجارگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، باشگاه پژوهشگران جوان، کرج ،ایران.

چکیده:

امنیت غذایی به عنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور مورد تأکید بوده است.غنی سازی،افزودن مواد ریز مغذی به فرآورده های غذایی به جهت بهبود روند تغذیه است. این فرایند با هدف بهبود کیفیت تغذیه ای و افزایش قابلیت دسترسی بدن میزبان به مواد مغذی ارزشمندی است که یا در ماده غذایی به میزان کمتر ازسطح قابل قبول وجود داشته و یا علیرغم موجودیت کافی،حین یا بعد از فرایندهای مربوط به فراوری،کاهش می یابد.آهن یکی از مهمترین یون های مورد نیاز برای بدن است که در ساخت هموگلوبین خون شرکت می کند.بهترین راه برای دریافت کافی آهن از راه تغذیه است. کم خونی ناشی از فقر آهن شایع ترین نوع کم خونی است که عوارض قابل توجهی را بویژه در زنان باردار و در مرحله بعدی در شیرخواران و کودکان به همراه دارد.در کشورهای درحال توسعه و کشورهای پیشرفته به ترتیب حدود ۰۵ و ۵۰ درصدکودکان و دانش آموزان از کم خونی ناشی از فقر آهن رنج می برند. غنی سازی شیر، نان، انواع فراوردههای غلات و مواد غذایی لبنی بویژه شیر و ماست با ریزمغذی آهن از جمله مهمترین نمونه ها در این زمینه می باشد.در این باره، امنیت غذایی منوط بهدسترسی آسان مصرف کننده به این ریزمغذی است تا بدین طریق مشکلات مربوط به عدم دستیابی به آهن و عوارض مربوط به کمبود آن رفع گردد. به عنوان نتیجه می توان گفت که با بکارگیری فرایند صحیح غنی سازی مواد غذایی با آهن به سادگی می توان از بروز بسیاری از اختلالات در طیف وسیعی از افراد جامعه جلوگیری کرد و بدین طریق امنیت و ایمنی لازم برای تمام سنین فراهم نمود