سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فهیمه زمانی افشار –
مژگان مقصودلو –
مینا توحید زاده –

چکیده:

بیسکوییتها از ارد گندم سفید یا سبوسدار تهیه شده و با دانه افتابگردان با اولئیک بالا جایگزین می شوند و اردی که از پوست جو به دست امده برای خصوصیات تغذیه ای و فیزیکی و صفات حسی ارزیابی شده و مورد مطالعه قرارگرفته است در دانه افتابگردان بطور قابل توجهی بوده افزایش مییابد همچنین محتوی الفاتوکوفرول و چرب یکه در بیسکوییت نیز زیادمی شود محتوی در بیسکوییت با مکملهایی کهدر جو وجود دارند افزایش می یابد تخمین زده می شود که از جو و افتابگردان که مکمل هم هستند در بیسکوییت می تواندن منبع تامین کننده غذای رژیمی در حدود ۴۹-۱۸ درصد باشد در هر دو مکمل که در بیسکوییت وجود دارد هیچ خطر قابل توجه و مهمی که آن را به عنوان عناصر سنگین مصرف شده در نظر گرفته شود یافت نشده است. به علاوه غنی سازی با دانه افتابگردان خواص حسی بیسکوییت را بهبود می بخشد.