سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مژگان مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مینا توحید زاده –
مرجان صالحی –
فهیمه زمانی افشار –

چکیده:

بیسکوییت تهیه شده با آردگندم سفید با ارد سبوس دار و با دانه آفتابگردان با اسید اولئیک بالا با سطوح ارتجاع ۳۰g/100 g 10g/100 g و آرد جو با سطح ۵۰g/100 g 30g/100 g برای ارزیابی خواص حسی و فیزیکی و ویژگیهای مغذی جانشین شدند. دانه آفتابگردان بطور معنی داری محتوای Ca Mg Ze Se را به خوبی محتوای a –tocopherol و چربی در بیسکوئیت افزایش داد محتوای b –glucan Zn Fe Cu Se بوسیله مکمل جو افزایش یافته بود مکمل با دانه آفتابگردان خواص حسی بیسکوئیت ها را بهبود می بخشد.