سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده زهرا اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
محسن آیتی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده:

جامعه مطلوب جامعه ای است که همواره سعی دارد تا برای یکایک اعضای خود فرصت شکوفایی استعدادها را با ایجاد حداکثر امکانات و تسهیلات فراهم کند. در این میان شناسایی و پرورش نخبگان از اهمیت استراتژیک در نظامهای آموزشی برخوردار است. نخبگان افرادی هستند باهوش، مستعد، خلاق، کار آفرین و با نبوغ فکری که با فعالیت ذهنی خود و ایجاد نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور میگردند. هر نظام آموزشی باید زمینه ای برای شناسایی، تقویت استعدادها و توانمندیهای افراد نخبه به نحوی که بتوانند زمینه ساز پیشرفت، خلاقیت و توسعه باشند را فراهم کند. نظامهای آموزشی برای شناسایی و پرورش نخبگان روشهای متنوعی را برگزیده و مورد استفاده قرار دادهاند. در این مقاله نظریات مطرح در مورد نخبگان و نقش آنها مرور میشود. همچنین مروری کوتاه بر شیوه های مختلفی که در رشد و پرورش استعدادهای برتر و نخبگان بکار گرفته میشود صورت خواهد پذیرفت. در ادامه عملکرد نظام آموزشی کشور در این مقوله به اختصار بررسی شده و به عنوان نتیجه گیری از بحث ، «غنی سازی برنامه های درسی» در جهت پرورش استعدادهای برتر و زمینه سازی نخبه پروری پیشنهاد شده، ویژگیهای برنامه های درسی مبتنی بر این رویکرد تبیین خواهد شد.