سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه سادات مهرزاد – کارشناسی ارشد صنایع غذایی
اسماعیل عطای صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

دردهه های گذشته جهت رفع کمبود آهن روی و ویتامین A مورد توجه دولت ها و سازمان های جهانی بوده است و درحال حاضر رایج ترین جزء اصلی رژیم غذایی مردم ساکن در شبه قاره و نیز کشورهای درحال توسعه یعنی ارد گندم WF توجه قابل ملاحظه ای به عنوان یک حامل مناسب برای غنی سازی با ریزمغذی ها به خود معطوف داشته است غنیسازی آرد گندم بهعنوان یک استراتژی مناسب جهت محدود کردن کمبود ریزمغذی ها به خصوص درکشورهای در حال توسعه میزان شیوع کمبود ریزمغذی ها عواقب ناشی از انها انتخاب یکحامل مناسب و انتخاب غنی ساز ها و میزان پایداری آنها در زمان ذخیره س ازی مقبولیت و فراهم بودن زیستی آهن و روی و ویتامین A درآردگندم غنی شده دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته است.