مقاله غم و شادی عرفانی و کیفیت آن در دیوان سنایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: غم و شادی عرفانی و کیفیت آن در دیوان سنایی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنایی
مقاله غم و شادی محمود و مذموم
مقاله هدفگرایی
مقاله غم عشق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محمدشفیع
جناب آقای / سرکار خانم: شهرامی محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جایگاه غم و شادی به عنوان مهمترین حالات روحی انسان در زندگی او آشکار است. شاعران عارف ایرانی در آثارشان مفصلا به غم و شادی و انواع و جلوه های آن پرداخته اند که با بررسی آن علاوه بر شناخت تفکر آنان در مورد غم و شادی انسان، می توان به ارائه راهکارهایی برای رساندن انسان به شادی های حقیقی و غیر زود گذر پرداخت. سنایی غزنوی به عنوان اولین شاعر عارف ایران، در کلیاتش به تفصیل به انواع غم و شادی پرداخته و غم های محمود (غم هایی که انسان را به شادی می رساند) و شادی های محمود (حقیقی و بادوام) را از غم های مذموم (غم هایی که در ظاهر با اهمیت هستند اما انسان را دچار شدیدترین اندوه ها می کنند) و شادی های مذموم (زودگذر و فریبنده) جدا کرده و مصادیق و موارد هریک را مفصلا بیان کرده است. در این مقاله با روش تحلیل محتوایی دیوان سنایی به بررسی انواع غم و شادی محمود و مذموم در شعر سنایی می پردازیم و اندیشه وی را درباره غم و شادی بیان می کنیم.