مقاله غزل زاییده عشق و عشق زاییده جمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: غزل زاییده عشق و عشق زاییده جمال
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب غنایی
مقاله غزل
مقاله عشق و جمال
مقاله عاشق و معشوق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده حیدرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر غنایی شعریست که احساسات و عواطف شخصی گوینده را بیان کند و اگر حاوی و اندیشه های مختلفی هم باشد، این معانی و اندیشه ها در خدمت بیان عواطف شاعر است. غزل بارزترین نوع شعر غنایی است که بر مدار عشق می گردد. خواه عاشقانه خواه عارفانه، عاطفه عشق را پیش از آن که جزو وجود شاعر و تجربه غالب حیات او شود، نمی توان به گونه ای کاذب بر خود بست، به همین سبب صمیمیت عاطفی و غالبا حقیقی عشق بر زبان غزل تاثیر می گذارد و از آنجا که انسان موجودیست سرشار از عواطف متناقضی همچون عشق، نفرت و غم، شادی و یاس، امید و ترس، دلاوری و خشم و رحم و میل، ادب غنایی و غزل می تواند عرصه بروز و ظهور این عواطف باشد. عشق نتیجه جلوه معشوق است و جلوه لازمه ضروری حسن. جمال معشوق است که عاشق را شیفته می سازد یعنی زیبایی عشق آفرین است و جمال از عشق که زاییده آن است تفکیک ناپذیر است، عشق که نخستین فرزند جمال است با خود گرما و نیرویی را به همراه دارد که همه موجودات هستی را به حرکت در می آورد. این مقال بر آن است که پیوند بین غزل و عشق و همچنین عشق و جمال را به روش تحلیل متن مورد واکاوی و توصیف قرار دهد.