سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار نیاکان – دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی- دانشکده مهندسی شیمی
محمد مهدی منتظر رحمتی – دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی- دانشکده مهندسی شیمی
علی رضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی ایران- آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان
رضا دباغ – سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز تحقیقاتی علوم هسته ای

چکیده:

جذب زیستی فلزات سنگین یک روش مؤثر جهت جذب و حذف آنها از محلول های آبی می باشد. انتخاب فلز سرب در این مطا لعه با توجه به پساب های حاصل از واحدهای صنعتی مانند باطری سازی، استخراج معادن و همچنین آثار مخرب زیست محیطی آنها صورت گرفته است. در این مقاله جذب زیستی فلز سرب توسط چهار گونه جلبک دریای عمان شامل Sargassum Nizmuddinia zanardini ، Padina australis ، Cystoseira indica thiry ، glaucescensبه صورت خام و تیمار شده با CaCl2 و فرمالدهید مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق تأثیر pH بر میزان جذب مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج آزمایشات انجام شده نشان دادند که ماکزیمم میزان جذب سرب توسط جلبک Nizmuddinia تیمار شده با فرمالدهید در ۵/۵pH با ظرفیت جذب ۵۱/۸۳mg/g می باشد.