سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم تاج آبادی ابراهیمی – استادیار
انوشه شریفان – استادیار
مریم هاشمی – استادیار
عاطفه کریمی دستجرد – دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده:

موادغذایی مختلفی از جمله شیر و محصولات لبنی امکان آلودگی با آفلاتوکسین را دارند، که حتی در مقادیر کم، اثرات سویی بر روی سلامت انسان و حیوانات میگذارند.میکروارگانیسم های متعددی گزارش شده اند که توانایی باند شدن یا تخریب آفلاتوکسین را در موادغذایی و خوراک دارا می باشند. در این تحقیق توانایی باند شدن برخی لاکتیک اسید باکتری ها،لاکتوباسیل های بومی ایرانی که از محصولات لبنی ایزوله شده اند، با آفلاتوکسین (۱)M مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور غربال کردن وانتخاب بهترین سوش ها با توانایی بالا از تست ELISA استفاده شده سپس سوش های انتخابی را به شیر فراحرارت دیده آلوده به آفلاتوکسین اضافه کرده و میزان آفلاتوکسین باند نشده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا اندازگیری میشود. آفلاتوکسین (۱)M استاندارد به عنوان آنتی ژن و لاکتیک اسید باکتری ها به عنوان آنتی بادی در چاهک های اضافه می شوند در دمای اتاق به مدت ۶۰ دقیقه در تاریکی گرمخانه گذاری می شوند.بعد از مرحله شستشو آفلاتوکسین باند نشده حذف شده و به دنبال آن ۵۰ میلی لیتر از هر یک از مواد اوره پراکسیدان و کروموژن به چاهک ها اضافه شده و به مدت ۳۰ دقیقه در تاریکی گرمخانه گذاری میشود.واکنش با اضافه کردن ۱۰۰ لیتر از اسیدسولفوریک ۱مولار خاتمه می یابد. لاکتوباسیل هایی که نتیجه بهتری نشان دادند در محیط غذایی شیر مورد آزمایش قرار می گیرند.شیر فراحرارت دیده آلوده به آفلاتوکسین (۱)M برای این منظور استفاده شده و نتیجه با کروماتوگرافی مایع با کارآرایی بالا بررسی می شود.باند شدن بین آفلاتوکسین و لاکتیک اسید باکتری ها برگشت پذیر است، با تکرار شستشو آبی آفلاتوکسین می توانند آزاد شود.این تحقیق توانایی سوش های خاصی از لاکتیک اسید باکتری ها را در باند شدن با آفلاتوکسین نشان میدهد،که می تواند به عنوان روشی بیولوژیکی در حذف و کنترل آفلاتوکسین در محصولات لبنی مورد توجه قرار گیرد.