مقاله غربال سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۷۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: غربال سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غربال سهام
مقاله توابع عضویت فازی
مقاله AHP
مقاله سلامت مالی
مقاله موفقیت بازار
مقاله بهینه سازی چندمعیاره
مقاله معیار عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مورد بحث در این تحقیق، غربال با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی می باشد. در این تحقیق از دو دسته معیار عمومی تحت عناوین سلامت مالی در سال قبل و معیار موفقیت بازار در سال جاری استفاده شده است. برای معیار عمومی سلامت مالی، هفت نسبت مالی و برای معیار عمومی موفقیت بازار، دو معیار حداکثر ریسک و بازده ای برای سه سال مالی در نظر گرفته شد که در ابتدا با استفاده از روش AHP، کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران به این معیارها رتبه داده اند و با ماتریس مقایسه زوجی، وزن این معیارها به دست آمده است و سپس با استفاده از توابع عضویت فازی مقادیری از ۰ تا ۱ به معیارهای این تحقیق اختصاص داده شده است. سه فرمول شناخته شده در این تحقیق برای جمع هر دو دسته معیار استفاده شده اند و در نهایت شرکت هایی که حداقل در دو فرمول بیشترین مقدار را داشته باشند، از غربال عبور کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که همبستگی قابل ملاحظه ای بین معیار موفقیت بازار شرکت و سلامت مالی وجود دارد. در این تحقیق از روش بهینه سازی نیز استفاده شده است. با این روش دیگر نیازی به اظهار نظر کارشناسان وجود نخواهد داشت و وزن معیارها با الگوی ارائه شده محاسبه شده است.