سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد فائزی قاسمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه میکروبیولوژی
میر ساسان میر پور –
مریم مرزبان –

چکیده:

چای گیاهی اقتصادی و به عنوان یکی از مهمترین نوشیدنی ها در ایران و سایر کشورها محسوب می شود. چای سیاه (Black tea) متداولترین فرم مورد استفاده آن توسط بشر بوده و این نوع چای فرم تخمیر شده کامل برگ گیاه چای است. در طی تخمیر به علت تغییرات شیمیایی حاصل از فعالیت آنزیم ها تعداد میکرو ارگانیزم ها افزایش یدا می کند. افزایش جمعیت میکرو ارگانیزم ها به خصوص آنهایی که حاوی آنزیم پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز بوده و جزء میکروفلور طبیعی نیز محسوب می شوند به وضوح مشاهده می شود. بررسی ها نشان داد که گزارش های زیادی در زمینه بار میکروبی برگ های تازه چاه و شناسایی انواع میکروفلور طبیعی آن وجود ندارد. این پژوهش برای اولین بار در ایران به منظور شناسایی انواع اصلی میکروفلور باکتریال موتر در تخمیر برگ تازه چای انجام پذیرفت. شناسایی این میکروفلور در بهبود طعم چای تولید شده داخلی و طولانی تر کردنزمان ماندگاری طعم آن بدون اضافه کردن مواد معطر مصنوعی بسیار مفید است. در این تحقیق ۱۶ سویه باسیلوس مربوط به این میکروفلور غربالگری شد که احتمالاً در پروسه تخمیر چای نقش دارند.