مقاله غربالگری پلی مرفیسم های جدید زیر واحد ۱ ژن آنزیم سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: غربالگری پلی مرفیسم های جدید زیر واحد ۱ ژن آنزیم سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD)
مقاله آنزیم سیتوکروم اکسیداز (ARMS Real time PCR ,(COX

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابن رسولی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: هخامنشی محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: سیگاری ناصح
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری انسداد مزمن ریوی ( (COPDاز التهاب و تخریب بخش هایی از بافت ریه به وجود می آید و معمولا افراد را در سنین بالای ۵۰ سال مبتلا می نماید. با توجه به اینکه مشکل اصلی این بیماران ضعف در انجام کارهای فیزیکی به دلیل بروز تنگی نفس و کمبود انرژی است این سوال مطرح می شود که آیا تغیییرات در آنزیم سیتوکروم اکسیداز (COX) به عنوان آخرین و مهمترین جز زنجیره تنفسی می تواند در بروز این بیماری دخیل باشد. در همین راستا ۶۵ بیمار COPD با میانگین سنی ۸ ± ۷۱ و ۵۰ فرد سالم با میانگین سنی ۵۶±۴ انتخاب شده و از DNA تخلیص شده از نمونه خون آنها برای انجام این تحقیق استفاده شد.
مواد و روش ها: DNA های جدا شده برای تکثیر زیرواحد یک میتوکندریایی آنزیم COX مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق غربالگری ۴ پلی مرفیسم با استفاده از روش جدید ARMS Real time PCR در قطعه COXI انجام شد.
یافته ها: بعد از انجام PCR، نتایج بدست آمده در دو گروه بیمار و سالم جهت تعیین درصد پلی مرفیسم در آنها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده اختلاف قابل ملاحظه میزان پلی مرفیسم ها بین دو گروه مبتلا به COPD و گروه سالم بود.
نتیجه گیری: بیشترین اختلاف میزان پلی مرفیسم در دو گروه بیمار و سالم در نوکلوتید ۶۰۶۰ بود که تنها پلی مرفیسم منجر به تغییر اسید آمینه است. افزایش مقدار این پلی مرفیسم ها در افراد مبتلا به COPD نسبت به افراد نرمال میتواند این پلی مرفیسم ها را به عنوان یکی از عوامل دخیل در ابتلا به COPD معرفی کند.