مقاله غربالگری و شناسایی آلوآنتی بادی های گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: غربالگری و شناسایی آلوآنتی بادی های گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوآنتی بادی
مقاله تالاسمی ماژور
مقاله تعیین هویت آنتی بادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طحان نژاداسدی زری
جناب آقای / سرکار خانم: الهی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فر محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در زمره بیماران وابسته به تزریق خون منظم می باشند که انتقال مکرر خون در آنها عوارضی همچون گرانباری آهن، افزایش خطر بیماری های منتقله از راه خون و تولید آلوآنتی بادی علیه گلبول های قرمز اهداکنندگان را در پی دارد.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر بر روی ۷۰ بیمار تالاسمی ماژور که به طور منظم تحت انتقال خون قرار گرفته بودند، انجام شد. ابتدا آزمایش غربالگری آنتی بادی های غیر منتظره بر روی سرم همه بیماران انجام شد و سپس تعیین هویت آنتی بادی بر روی نمونه های مثبت از لحاظ آنتی بادی انجام پذیرفت.
نتایج: از مجموع ۷۰ بیمار، در سرم ۶ بیمار آلوآنتی بادی قابل شناسایی بود (۸٫۶ درصد) که آنتی بادی Anti-K در ۳ بیمار، Anti-D در یک مورد و Anti-E نیز در یک مورد مشاهده شد. در سرم یک بیمار نیز هم زمان Anti-E و Anti-D قابل شناسایی بود. ۱۸ بیمار (۲۵٫۷ درصد) تحت عمل طحال برداری قرار گرفته بودند. ارتباط معنی داری بین وجود آلوآنتی بادی و سن، جنس، وضعیت طحال، و زمان آغاز اولین دریافت کیسه خون مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به شناسایی آلوآنتی بادی های علیه سیستم های گروه خونی Kell و Rh در این مطالعه (۸٫۶ درصد)، سازگاری بین آنتی ژن های سیستم های گروه خونی Kell و Rh در اهداکننده و گیرندگان، می تواند یکی از راه کارهای مفید در جلوگیری از ایمیون شدن گیرندگان خون و تولید آنتی بادی های غیرمنتظره علیه گلبول های قرمز اهدا کنندگان گردد.