مقاله غربالگری نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: غربالگری نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع دو
مقاله نوروپاتی اتونوم قلبی
مقاله پرفشاری خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نوروپاتی اتونوم قلب و عروق (Cardiac Autonomic Neuropathy: CAN) شایع ترین و مهم ترین نوع بالینی نوروپاتی اتونوم در دیابت است. از پیامدهای CAN می توان انفارکتوس بی علامت، نارسایی تنفس و افزایش خطر مرگ و میر را نام برد. این مطالعه به منظور غربالگری CAN در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۷۰ بیمار (۲۲ مرد و ۴۸ زن) دیابتی غیروابسته به انسولین انجام شد. برای تشخیص نوروپاتی از آزمون های تعداد ضربان های قلب در شرایط پایه، تغییرات سرعت قلب، تفاوت در سرعت قلب و فشارخون به دنبال تغییر وضعیت و مقدار اصلاح شده فاصله QT استفاده شد. نتایج مجموع آزمایشات به صورت صفر یا طبیعی، ۱ یا بینابینی و ۲ یا بالاتر از آن به معنی غیرطبیعی یا مبتلا به CAN رتبه بندی شد.
یافته ها: ۱۰ نفر (۱۴٫۳ درصد) طبیعی، ۳۵ نفر (۵۰ درصد) بینابینی و ۲۵ نفر (۳۵٫۷ درصد) مبتلا به CAN بودند. بین شدت های مختلف نوروپاتی اتونوم قلبی از نظر مدت ابتلا به دیابت تفاوت معنی دار دیده شد (P<0.05). میزان تغییر فشارخون سیستولی بیشترین ارتباط را با شدت نوروپاتی اتونوم قلبی داشت (r=0.509).
نتیجه گیری: در این مطالعه نوروپاتی اتونوم قلب و عروق نسبت به مطالعات مشابه بیشتر و سابقه بیش از ۱۰ سال ابتلا به دیابت مهم ترین عامل خطر CAN تعیین شد.