سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه سلامت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهران اعلمی – عضو هیأت علمی گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

فروش غذاها و اجزای غذایی عملگر در سال های اخیر به دلیل افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان و بهبود سطح زندگی و تغذیه سالم، رشد قابل ملاحظه ای داشته است. مشکل اصلی در مورد این ترکیبات فعال باقی ماندن و قابلیت دسترسی زیستی آنها پس ازفراوری و انبار داری می باشد. غذا می تواند به عنوان یک انتقال دهنده برای دریافت ترکیبات فعال زیستی و ریز مغذی ها در سطح مناسب عمل کند و اثرات مفیدی را بر سلامتی اعمال نماید. افزودن مؤثر و موفق اجزای غذایی عملگر به مواد غذایی جهت تجاری کردن آنها بسیار مهم است. بحث در مورد غذای عملگر در میان جوامع علمی، اساساً بر روی تعریف ها و موضوعات قانونی مرتبط با حضور چنین محصولات غذایی در بازار متمرکز شده است. با وجود تولید مداوم محصولات جدید، بازار غذاهای عملگر چندان موفقنبوده است. برای شناخت غذای عملگر موفق، لازم است افرادی با زمینه های تخصصی متفاوت، به بررسی جزئیات کار بپردازند