سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مژگان مقصودلو –
فهیمه زمانی –
مینا توحید زاده –

چکیده:

مطالعه ما درباره استفاده از فیلم های خوراکی برای کاهش جذب درغذاهای سرخ شده می باشد یک مدل ریاضی توسعه داده شده کهترکیبی از انتقال گرما رطوبت و چربی درماده غذایی و فیلم خوراکی بود انتشار رطوبت از غذا و فیلم به ترتیب m0/s 2,00×۰۲-۷ وm0/s2,01×۰۲-۳ بود و انتشار چربی m0/s 2,020×۰۲-۸ برای غذا و m0/s 2,220× ۰۲-۹ برای فیلم بود انتشار حرارتی m0/s 2,020×۰۲-۶ برای غذا و m0/s 2,012×۰۲ -۶ برای فیلم بود انتشار فیلم برای فیلمهای صمغی ژلان درضخامت ۰٫۲ میلی متردر طی فرایند سرخ کردن تعیین شد.