سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما احسن –
معصومه معصومی ورکی –

چکیده:

حیوانات تراریخته کاربردهای زیادی در پزشکی و زیست فناوری دارند. تولید پروتئینهای دارویی توسط این حیوانات امکان پذیر است درواقع دارو با غ ا ادغام می شود. تولید انسولین خوراکی در شیر حیوانات شیرده و استفاده از آ نبه جای انسولین تزریقی کمک بزرگی به بیماران دیابتی است. امروزه بسیاری از پروتئینهای دارویی مانند انسولین، فاکتور ۸ انعقاد خو ، هورمونهای رشد و… از طریق این فناوری تولید میشود . برای تولید یک ترکیب خاص ابتدا ژ مورد نظر با تکنیکهای ریز تزریقی به داخل جنین تک سلولی تزریق می گردد . سپس جنینها را درداخل رحم مادران گیرنده جایگزین می کنند. به این ترتیب تعدادی از فرزندا متولد شده تراریخت خواهند بود که قادر هستند ژن را به نسلهای بعد انتقال دهند . برای تولید حیوانات تراریخت امروزه از روش انتقال مستقیم ژنهای دلخواه به ژنوم حیوانات استفاده می شود هار چند مطالعاات نشا ن داده است که انتقال ژ به تنهایی کافی نیست و تنظیم دقیق و بیا یا تظاهر ژ نیز لازم است. با انتقال ژن مورد نظر به ژنوم حیوان میتوا ن میزا تولید ماده مورد نظر را به مقدار زیادی افزایش داد و یا حتی ترکیب جدیدی تولید کرد. استفاده یهینه و متمرکز از این حیوانات باعث دسترسی بیشتر و بهتر بیماران به داروهای زیستی خواهد بود علاوه بر آن صرفه جویی های اقتصادی کلانی را برای جامعه به ارمغان خواهاد آورد. انجام آزمایشات ایمنی بر روی این گونه فراورده ها و تایید ایمنی و سلامت آنها توسط مراجع ذیصلاح باعث تسریع روانه سازی این محصولات دارویی به بازار شده و امنیت خاطر مصرف کننده را فراهم خواهد ساخت