سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مجید معاونیان – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
احسان موسویان جندقی – کارشناس ارشد مهندسی هوش مصنوعی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش عصبی- فازی، عملگر نیوماتیک یک دستگاه صنعتی مورد عیب یابی قرار گرفته است عملگر نیوماتیک بوسیله نرم افزارAutomation Studio مدلسازی شده است. مشخصات و پارامترهای مربوط به عملکرد المانهای مدار در حالت سالم و نرمال، تعیین شده و سپس عیوب متداول بروی المان های مدار ایجاد وداده های لازم (فشار ورودی، سرعت و موقعیت پیستون سیلندر) در محیط این نرم افزار استخراج شده، سپس بوسیله ابزار Adaptive Neural Fuzzy Inference System) ANFIS در نرم افزار مطلب داده های موجود تحلیل و نتیجه ان ارائه شده است. گرچه مدل ارائه شده برای یک مدار نیوماتیکی خاص می باشد اما روند حل مسئله به گونه ای بیان شده است که بتوان با استفاده از این روش به عیب یابی سایر مدارهای نیوماتیک پیچیده تر صنعتی پرداخت. با توجه به مطلوب بودن درصد صحت نتایج می توان ادعا کرد که این روش، روشی مناسب برای عیب یابی مدارهای نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی می باشد