سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عماد حدادی املشی – کارشناس پایش وضعیت مجتمع قطران اراک
احمدرضا شاهسواری – ریاست تعمیرات ماشین آلات دوار
علی قاری زاده – کارشناس تعمیرات ماشین آلات دوار
مظاهر رحیمی – تکنسین پایش وضعیت مجتمع قطران اراک

چکیده:

تحقیق حاضر به عیبیابی و رفع عیب یک کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از تکنیکهای مختلف آنالیز ارتعاشات در مجتمع قطران اختصاص دارد. با توجه به پیچیدگی عیب این تجهیز، روشهای پیچیده عیبیابی نظیر اندازهگیری زاویه فاز، آنالیز منحنی پوششی Envelope Analysis و طیف فرکانسی spectrum) جهت عیب یابی این تجهیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسی ها بیانگر این مطلب بودند که علت ارتعاشات ناشی از عدم هم محوری پروانه و محور shaft) و لغزش پروانه روی محور میباشد. در نهایت با تعویض پروانه ضمن کاهش ارتعاشات حسگرهای غیر تماسی Proximity Probe) ارتعاشات بدنه کمپرسور نیز به میزان قابل ملاحظهای کاهش یافت.