سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین قیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرم
پیمان ترکزاده – استادیار بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

نظارت برسلامت سازه ها و تشخیص آسیب های آن درمراحل اولیه یکی از موضوعات موردتوجه همیشگی بوده است امروزه تحقیقات برروی روشهای عیب یابی سازه ها برپایه تحلیل ارتعاشی بسیارگسترش یافته است زیرا این روش ها میتوان بعنوان روشهای بررسی دائمی و بههنگام سازه ها استفاده کرد و ازبوجود آمدن آسیب های بیشتر درسازه ها جلوگیری کرد دراین تحقیق ازیک روش دومرحله ای برای شناسایی محل و میزان آسیب درسازه های فولادی استفاده شده است بدین صورت که درمرحله اول با استفاده از شاخص آسیب برمبنای انرژی کرنشی مودال مکان المان های محتمل خرابی پیدا شده و درمرحله دوم با استفاده از الگوریتم هوشمند ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات و اطلاعات مرحله قبل شدت آسیب تعیین میگردد مثالهای عددی نشان دهنده توانایی این روش درشناسایی مکان و میزان عیب درسازه ها میب اشد.