سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا لبافی – دانش آموخته ارشد دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، دانشگاه تهران

چکیده:

عیب یابی چرخ دنده ها امروزه در صنعت به صورت خودکار انجام می شود. استفاده از سامانه های کنترل کیفیت خودکار در انتهای خط تولید کارخانه ها یکی از نیازهایی است که بایستی به دست متخصصان ایرانی رفع گردد. بخش مهمی از سامانه های عیب یابی و کنترل کیفیت را بخش نرم افزاری آنها تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش ایجاد زیر ساختی مناسب برای بخش نرم افزاری سامانه های عیب یابی اتومات و کنترل کیفیت د رکارخانجات تولید تراکتور می باشد. بدین منظور سیگنال های شتاب نوعی جعبه دنده سیاره ای بوسیله شتاب سنجی که د رحالت قائم روی بدنه جعبه دنده قرار گرفته بود، در سه نوع عیب مرسوم چرخ دنده دروندنده آن د ر۱۵۰ تکرار د رحوزه زمان گرفته شد. سپس این سیگنال ها به کمک تبدیل سریع فوریه به حوزه فرکانس برده شدند. ۲۳ ویژگی از مقدار FFT این سیگنال ها استخراج گردید. به منظور کاهش فضای ورودی، افزایش دقت و کاهش زمان ئ تعدا محاسبات پس از اعمال IDE ( نوعی تکنیک انتخاب ویژگی بر پایه ارزیابی فاصله) شش ویژگی برتر انتخاب و مابقی حذف گردید. ۵۴ توپولوژی مختلف طبقه بندی ساده بیزی روی ۷۵% داده ها در چهار کلاس (سالم، شکستگی دندانه، ساییدگی دندانه و تلفیق توام این دو عیب) ساخته شد. سپس دقت طبقه بندی هر کدام از این توپولوژی ها روی داده های آزمایش محاسبه گردید. بهرتین قدرت طبقه بندی با ۹۳% دقت در ۰/۴ اندازه پنجره LOESS حاصل گردید.