سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رضائی – دانشیاردانشگاه تبریز
امین ترقی اسگوئی – کارشناس ارشد
حسام الدین ارغند – کارشناس ارشد

چکیده:

عیوبسیستم های مکانیکی از جمله جعبه دنده ها بصورت پدیده های گذرا درسیگنالها ارتعاشی ظاهر می شوند و شناسایی به موقع این عیوب باعث پیشگیری از آسیب جدیتر آنها می شود تحلیل های حوزه فرکانس مانند تبدیل فوریه سریع برای شناسایی عیوب درسیستمهایی با ماهیت غیرخطی و ناپایا مناسب نمی باشند بنابراین استفاده از روشهای مبتنی برحوزه زمان – فرکانس برای بررسی آنها مفید خواهد بود که تبدیل هیلبرت – هوانگ یکی از این روشها می باشد دراین پژوهشعیب یابی جعبه دنده براساس طیف انرژی استخراج شده از روش تجزیه مود تجربی صورت گرفته است بدین منظور ابتدا سیگنال حاصل از ارتعاشات یک جفت چرخدنده درگیر به کمک روش تجزیه مود تجربی سیگنال به مودهای ذاتی تجزیه شده است سپس یکی از مودهای ذاتی که بهتر از سایر مودهای ذاتی حاوی اطلاعات عیب مورد نظر است انتخاب شده و طیف انرژی ان بدست آمده است با استفاده ازنمودار رسم شده برای طیف انرژی زمان درگیری دندانه معیوب شناسایی شده و مکان آن نیز تعیین شدها ست.