سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مشعل و کوره های صنعتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مهدوی – کارشناس تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه منتظر قائم
نرگس غفرانی – کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کش

چکیده:

یکی از تکنیک های تعمیرات پیشگیرانه ترمو گرافی است که در صنعت برای عیب یابی دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد ترموگرافی به عکس برداری حرارتی از اجسام گویندکه در این روش دمای نقاط مختلف جسم در قالب یک تصویر نمایش داده می شود خرابی های سیستم های انتقال برق و یا برخی سیستم های مکانیکی نشانه هایی مانند تولید حرارت غیر نرمال اتصال ضعیف اتصال کوتاه و یا مانند آن دارد دمای بالای تجهیزات یا کم شدن حرارت وجود عیب را نشان می دهند. ترموگرافی روش نمایش دادن اندازه و پروفایل دمای اجسام جامد در قالب اشکال گرافیکی است که با این روش می توان دمای سطح اجسام را نشان داد. این مقاله به بررسی تکنیک ترموگرافی یا عکس برداری مادون قرمز پرداخته است و به عنوان نمونه تصاویر حرارتی بویلر نیروگاه (قبل از تعمیرات) که نشان دهنده محل دقیق نقاط آسیب دیده و معیوب شده است درج شده است. یافتن محل این عیوب باعث کاهش هزینه و زمان تعمیرات، جلوگیری از گسترش خرابی ها و افزایش راندمان کار تعمیرات می گردد.