سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید آقاعلیخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهروز جعفری نیا –
مهدی کریمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
مهدی فتان سرج – دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روشی نوین به تشخیص و عیب یابی موتور خودرو پرداخته شده است درهمین راستا سیگنالهای سنسور دور موتور خودرو درحالت عملکرد سالم و معیوب مربوط به دو عملگر موتور پله ای و انژکتور از خودرو طبقه بندی شده اند این طبقه بندی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی المان انجام شده است ابتدا شبکه عصبی مذکور توسط الاعات هرگرونه از این سیگنالها تحت آموزش قرارگرفته است پس از اتمام مرحله آموزش و یادگیری الگو درهریک از دو حالت هرقسمت از سیگنالهای موجود دربانک اطلاعاتی توسط شبکه به دو گروه سالم و معیوب طبقه بندی شده اند به دلیل نوع روش مورد استفاده دراین مقاله می توان ازاین روش درتشخیص عیب سایرسنسورها و عملگرهای موجود درخودرو نیز بهره برد نتایج بدست آمده نشان دهنده صحت روش عیب یابی ارایه شده و انعطاف پذیری آن درمقایسه با روشهای عیب یابی موجود می باشد.