سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده سمانه معزی – گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه،دانشگاه شاهد،دانشجو
منیژه کرمی – گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه،دانشگاه شاهد،استادیار
بهرام کاظمی – مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی- مولکولی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

چکیده:

عکس العمل Paramecium caudatum نسبت به مرفین قبلا مطالعه شده است. اما شواهد مربوط به واکنش این میکروارگانیسم نسبت به داروهای مخدر(ضد درد) بسیار ناچیز است. این پژوهش برای اولین بار واکنشP.Caudatum را به عنوان یک میکروارگانیسم آزمایشگاهی معروف نسبت به نالوکسون که داروی ضد درد مخدراست، مورد بررسی قرار داد. این میکروارگانیسم بعد از جداسازی از محیط به طور اختصاصی تعیین گونه شد و در خیسانده یونجه و محیطهای مصنوعی غنی شده با املاح کشت داده شد. برای اجرای پروتوکل تلقیح دارویی ابتدا ۱mاز محیط کشت اختصاصی میکروارگانیسم به لام مخصوص شمارش تک سلولی ها (سدویک- رافتر) اضافه شد. سپس دارو در حجم۱μl به داخل لام سدویک تلقیح گردید. نقطه تلقیح دارو تحت بزرگنمایی۴X میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفت. دوز های مختلف نالوکسون (۰٫۰۵-۰٫۴μg/μl ) مطابق روند مذکور به لام سلول شمار سدویک تلقیح گردید و اثرات دارو طی فواصل زمانی (sec 0-180 ) ثبت شد. نمونه‌های کنترل فقط آب مقطر دریافت کردند. داده ها با آنالیز واریانسANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میکروارگانیسم مورد نظر، P. caudatum در مواجه با نالوکسون رفتار گریز و فرار را احراز کرد. در این رابطه طبق نتایج همه ی دوزهای دارو مؤثر بود .(p<0.0001) نالوکسون به عنوان رقیب اصلی داروی مخدر مرفین ممکن است محرک لازم را به سلولها از مسیرهایی که در روند تجمع و فرار دخیل هستند سیگنال نماید که این امر نیاز به مطالعه دارد. پاسخ فرار P. caudatum به عنوان عکس العمل موجود میکروسکپی نسبت به داروی مخدر می‌تواند راه‌گشای شناخت مکانیسم‌های مولکولی و سلولی اعتیاد به مواد مخدر باشد.