سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین مجتهدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بازماندگان و نجات یافتگان از هر بلای طبیعی به خصوص زلزله به گونه ای وابسته به فرد خانواده و یا جامعه می باشند د رمواجهه با خطرات فرد به عنوان نوک پیکان و اولین واحد تاثیر پذیر عمل می کند لذا بایست برای مواجه و پیشگیری در مقابل مخاطرات اماده سازی برروی فرد انجام شود تا توانایی واکنش مناسب نسبت به وقایع را داشته باشد در نهایت فرد خانواده و یا اجتماعات کوچک منطقه ای توانایی مواجهه با نبود امکانات اسیب دیدگی ها از دست دادن دوستان و خویشاوندان و سایر افراد را پیدا خواهند نمود اگر این گروه های کوچک محلی درک درستی از میزان پتانسیل وقوع حوادث در منطقه خود داشته باشند و شناخت درستی نسبت به چگونگی پیشگیری و مواجهه با این مخاطرات را کسب کنند م یتوانند نقش مهم در به حداقل رساندن تلفات و اسیب ها بازی نمایند.