سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

اعظم مقیمی – مرکز آموزش جهادکشاورزی استان بوشهر
مسعود رئوفی –
لاله موسوی –

چکیده:

دراین پروژه امکان پرورش توام ماهی کپورو میگو اب شیرین و گیاهان دارویی الوورا و رازیانه درسیستم اکواپونیک بررسی گردید دراین بررسی ماهی کپور معمولی درسه تیمار و دو کنترل درسه تکرار مورد پرورش قرارگرفت که تیمار یک شامل ماهی کپور و میگوی آب شیرین و گیاه رازیانه و کنترل که فقط ماهی کپور و فقط میگوی آب شیرین دراکواریوم های ۱۰۰ لیتری پرورش داده شدندو نتایج تغییرات فیزیکوشیمیایی آب و رشد مورد بررسی قرارگرفت پس از یک ماه پرورش ماهی کپور و میگوی اب شیرین درکشت توام با الوورا و رازیانه از افزایش معنی داری درگیاه آلوورا وتاحدودی گیاه رازیانه مشاهده شد ولی درمورد رشد آبزی و تاثیرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب برروی آبزی باشد گفت که درصورت مدیریت دقیق و علمی مبنی برکنترل این فاکتورها می توان د نتیجه بهتری نسبت به پرورش تک گونه داشته باشد ازمزایای این روش پرورش می توان به این موارد اشاره کرد دراین سیستم آبزیان و گیاهان از هم استفاده می کنند دراکواپونیک عناصرغذایی موجود درآب ماهی به عنوان کود درهیدروپونیک ودربستر گیاهان مصرف می شود و مواداضافی یک سیستم به عنوان غذا یا سوخت برای سیستم دیگر عمل می کند.