سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرزاد یقطین – کارشناس حفاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

چکیده:

با توجه به این مساله که بخش بزرگی از منابع هیدروکربوری کشور در بخش فراساحل قرار دارد، توجه به صنایع نفت و گاز فراساحل و خصوصا صنعت حفاری و ساخت تجهیزات و دکل های فراساحل نقش مهمی در بهره برداری بهینه از این منابع دارد. تکنولوژی ساخت دکل های فراساحل تا مدت زمان زیادی دراختیار یاردهای غربی و امریکایی بوده و سایر کشورها از آن ب یبهره بود هاند، اما چندی است که کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی به این تکنولوژی دست یافته اند و حتی گوی سبقت را در این خصوص از کشورهای غربی ربوده اند . از آنجاکه ساخت دکل های حفاری فراساحل در کشور می تواند مزایای بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد، بررسی درخصوص عوامل کلیدی موفقیت یاردهای فراساحل در ساخت دکل های حفاری می تواند مفید واقع شود. با بررسی در این خصوص و مطالعه سوابق برخی از موفق ترین یاردهای منطقه شرق آسیا خصوصا در ساخت دکل های حفاری جک آپ در این مقاله به ذکر عوامل مهم زمین هساز موفقیت در این صنعت پرداخت ه شد ه است . برخی از مهمترین عوامل موفقیت یاردهای ساخت دکل که در این مقاله به آنها پرداخته شده است عبارتند از کاربرد طرحهای مناسب جهت ساخت دکل، تحویل به موقع دک ل، دسترسی به امکانات مناسب ساخت و تولید دکل های دارای تکنولوژی برتر که در این مقاله به توضیح هریک پرداخت هخواه دشد.